lördag 30 maj 2009

Pensioner och vårdplanering

Från mina besök och föreläsningar senaste veckan så har jag fått med mig följande frågor att arbeta vidare med:

Pensionerna, pensionerna, pensionerna. Den sänkning av pensionerna som kommer att ske nästa år oroar många. Samtidigt retar jobbskatteavdraget för äldre, de äldre som står utanför arbetsmarknaden.

De korta vårdtiderna leder till att vårdplaneringen för äldre inte fungerar. Ansvaret beträffande vem som ska göra vad i vårdplaneringen är oklart. Det är svårt att få resurser för fullgod rehabilitering av äldre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar