tisdag 26 maj 2009

Rapport från första dagen på EU-mötet om äldrefrågor

Röd tråd: Äldre måste ses som individer och deras självbestämmande och värdighet måste respekteras intill livets sista dag.

Äldrediskriminering är ett allvarligt problem som arbetsgivare, näringsliv och även många politiker inte vill ta sig an.

Våld och övergrepp mot äldre får inte längre gömmas i garderober. EU måste engagera länderna att ta fram nationella och lokala program för att förebygga våld och övergrepp mot äldre samt hjälpa brottsoffren.

Och sen måste länderna ta itu med att bättre förebygga ohälsa bland äldre. År 2012 ska ju vara EU-mötet för bättre hälsa, då senast måste länderna få ”ändan ur vagnen”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar