tisdag 14 april 2009

Jag vill bli äldres röst i EU- men också andras

Här en presentation av mig på min första blogg. Jag är socialliberal och riksdagsledamot (fp) som både i politiken och från andra plattformar arbetat för att förbättra situationen för diskriminerade grupper i samhället. I EU har jag gjort det genom äldreorganisationen AGE- en paraplyorganisation med 22 miljoner medlemmar. Jag vill fortsätta göra det, men som parlamentariker. Jag hoppas bli invald i EU-parlamentet den 7 juni i år.

Äldre är en resurs som måste tas tillvara både i arbetslivet och i den ideella sektorn. Satsningar måste göras för att äldre ska kunna bevara sin hälsa så länge som möjligt. Kunskap behöver spridas om äldres behov av olika boenden. Åtgärder måste vidtas för att förebygga den åldersdiskriminering som äldre utsätts för, liksom det våld och ävergrepp äldre kan möta i sin vardag. Äldre måste ses som individer och deras självbestämmande inte ifrågasättas.

Men jag vill också utäver detta driva ett par andra frågor, nämligen insatser för människor med sällsynta sjukdomar och för HBT-personers mänskliga rättigheter.

På bloggen kommer jag tiden fram till EU-valet att skriva mest om vad jag upplever under denna valrörelse.

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (fp) som kandiderar i EU-valet.