tisdag 12 maj 2009

Sårbehandling och resistenta bakterier

Under en valrörelse har man som kandidat också andra åtaganden. Idag har jag ersatt Maria Larsson som inledningstalare vid ett seminarium om sårbehandling och samhällsekonomi. Jag var sedan också moderator för seminariet. Har några punkter som är viktiga att gå vidare med i politiken.

1. Inom EU ska nu patienter kunna välja vård i annat EU-land. Då är det viktigt som patient att veta att resistensutvecklingen mot antibiotika hos bakterier är ett allvarligt problem i många av medlemsländerna. I Sverige har vi i stort förskonats och har låg förekomst av dessa bakterier, men med den fria patientrörligheten ökar risken för att dessa bakterier också sprids i Sverige.

2. Sårbehandlingen i Sverige har sina brister bland annat beroende på okunskap i i hälso- och sjukvården, brutna vårdkedjor och upphandlingen av förbandsmaterial, där lågt pris går före bästa produkt.

Jag anser att vi behöver en nationell rådgivande panel som tar sig an frågor som utbildning av vård- och omsorgspersonal i sårbehandling, hur vårdkedjor skapas och hur produktkontroll, inklusive hälsoekonomisk bedömning, av förband som används inom sårvården kan utformas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar