torsdag 14 maj 2009

Provrörsbefruktning och andra fertilitetsbefrämjande metoder

I dag ägnade jag hela dagen åt ett seminarium om provrörsbefruktning, äggdonation, insemination, värdmödraskap (surrogatmödraskap) och andra fertilitetsbefrämjande metoder. Höll föredrag om vad som gjorts i politiken och vilka hinder som legat i vägen under resans gång.
Det som var mest intressant för mig som motionerat till förmån för ensamståendeinseminationer och för en utredning om värdmödraskap var ett föredrag av en engelsk psykologiprofessor som undersökt hur barn som fötts med hjälp av olika fertilitetsmetoder har det. Sammanfattningsvis - de har det bättre än andra barn, har mer kärleksfulla, omtänksamma, stödjande föräldrar. Gäller också barn som fötts av värdmamma.

När det gäller barn tillkomna efter ensamståendeinsemination så har det de bättre än barn till andra ensamstående föräldrar. Det som också visades var vikten av att inseminationsbarnen tidigt får veta hur de kommit till. Det är dåligt med den informationen i Sverige idag. Jag har trott att det står till så, men nu finns vetenskapliga fakta som stöder detta.

Med ledning av de forskningsresultat som nu finns borde det vara fritt fram för införande av ensamståendeinsemination i Sverige och en utredning om värdmödraskap med tanke på att det redan finns barn i Sverige som är tillkomna den vägen och att det är en rad frågor rörande försäkringar och annat som måste lösas.

1 kommentar:

  1. Ett stort TACK till dig för det arbete du lägger ner i denna sak.

    SvaraRadera