måndag 18 maj 2009

Besök i Västerås

Min kampanjledare Sofia Könberg och jag gjorde i dag nerslag i Västerås. Vi besökte två äldreboenden, ett nytt, Änglamarken, och ett äldre, Flodinsgården. De hade helt olika karaktär, men båda var hemtrevliga och låg vackert med blommande fruktträd inom synhåll. På Änglamarken hade man just invigt Sinnenas trädgård med både spännande växter, kaniner och höns. Boende kunde även ha med sig egna djur. En studentska lämnade in sin hund dagtid på boendet till allmän trevnad för de äldre och till hjälp för henne under undervisningstimmarna. Till min glädje ser jag hur djur i äldreboenden blir allt vanligare och vilken positiv effekt det har på äldres livskvalitet.
På Flodinsgården har man ett omfattande socialt program som utgår från att människor är olika och har olika intressen. Vi träffade bland annat bridgespelande äldre.
Mitt på dagen föreläste jag om äldreboendedelegationens utredning Bo bra hela livet för moderata seniorer. Trygghetsboende rönte stort intresse. Så är det på alla de ställen där jag föreläser om delegationens förslag.
Vi fick också del av Västerås läkemedelsprogram som syftar till att förbättra läkemedelsbehandlingen av äldre. Det är utformat så att förskrivande läkare har en aktiv del i den uppföljning av läkemedelsbehandlingen som görs till skillnad från en del andra uppföljningsprogram jag tagit del av.

På kvällen var det valupptaktsmöte med lokala folkpartister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar