torsdag 28 maj 2009

Rehabiliteringen av äldre prioriteras inte

Återigen en dag där jag fått del av frågor som vi politiker måste ta tag i.

Vårdplaneringen för äldre som legat på sjukhus och är utskrivningsklara fungerar inte vilket leder till snabb återkomst till akuten. Läkarna klarar inte av att vidarebefordra information om en äldres läkemedelsbehandling till nästa vårdgivare. Rehabiliteringen av äldre för att de ska kunna klara sig själva prioriteras inte med ökade kostnader för hemtjänst som följd och naturligtvis sämre livskvalitet för den äldre. Pengar rinner ut till ingen nytta.

De läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och biståndshandläggare jag mötte vid ett seminarium och de näringsföreträdare jag mötte på ett annat förde fram det olyckliga i att pengarna inte följer den äldre och att gränsdragningen mellan landstings och kommuners ansvar är ett otyg. Landstingen borde egentligen avskaffas var det samfällda budskapet från dessa båda grupper. Frågan var när vi politiker vågar ta steget. Jag inser att vi måste ta det om våra skattepengar ska kunna användas på ett effektivt sätt i framtiden när vi kommer att få så många äldre med behov som vi inte kan förebygga.

Barbro Westerholm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar