fredag 29 oktober 2010

Ohälsan sprider sig i Europa

Jag kommer att ingå i en internationell expertpanel vars uppdrag är att ta fram råd på hur vi kan minska hälsoklyftorna i Europa. Läs mer här.

måndag 18 oktober 2010

Äldre den nya boomen

I förra veckan var jag på ELDR:s (Europena Liberal Democrats) kongress i Helsingfors. Att jag var inbjuden berodde på att huvudtemat för mötet var de demografiska förändringarna i Europa och världen och vilka konsekvenser de har för Europas länder och att jag varit med och utarbetat underlaget till det temaförslag som presenterades för kongressen.

Att andelen äldre ökar i världen har vi vetat länge men det tydliggjordes extra mycket i Professor Jack Goldstones inledande föredrag med rubriken: "The New Population Bomb". Han visade hur det blir i framtiden i Europa samt i USA, i Kina med dess enbarnssystem och i utvecklingsländerna. Det är i de sistnämnda den stora andelen unga människor kommer att finnas varav många inte fått någon utbildning att tala om.

Min egen reflektion är att många av dessa unga människor kommer att söka sig till Europa där de hoppas att jobben finns. Vi kan komma att se en invandring som vi inte riktigt har föreställt oss. Vi kommer att behöva alla dessa människor inte minst inom vården och omsorgen. Länderna måste ha program för hur vi rustar dem med den utbildning i språk, samhällslära och yrkeskunskap som de kommer att behöva för att vara en tillgång i våra länder.

tisdag 12 oktober 2010

Läkemedelsanvändning budgeteras

Idag kom budgetpropositionen. I de inledande kapitlen till varje budgetavsnitt finns en redovisning av vad regeringen gjort under förra mandatperioden. Det är en imponerande läsning. Vi har varit bra på att få mycket gjort men varit dåliga på att berätta om det. Det måste vi bli mycket bättre på om vi ska kunna bli återvalda om fyra år.

I hälso- och sjukvårdsavsnittet återfinns bl.a. fortsatt satsning på förbättrad tillgänglighet, valfrihet, kvalitet och säkerhet för patienten, där satsning på förbättrad läkemedelsanvändning intar en tydlig plats. Tillgänglig statistik visar att år 2008 började förskrivningen av psykofarmaka till människor 80 år och äldre att minska liksom förekomsten av läkemedelsrelaterade problem. Äntligen säger jag som arbetat med dessa frågor sedan mitten av 1960-talet.

fredag 8 oktober 2010

Uppropade och uppmanade!

Nu är vi uppropade i riksdagen. Det började med Gudstjänsten i Storkyrkan. Den inleddes som brukligt med procession, körsång, textläsning och sedan kom predikan av Stockholms biskop Eva Brunne som innehöll såväl gratulationer, reflektioner som uppmaningar. Under talet reste sig Sverigedemokraterna och marscherade ut demonstrativt.

Eva Brunnes predikan följdes av en lång, lång applåd. Jag fick ”ståpäls” och gråten i halsen och mindes min barndom med ransoneringskort, mörkläggningsfönster, sökarljus på himlen, skyddsrumsövningar, evakuerade barn från Finland och norrmän på väg till England jag av olika skäl fick möta. Jag minns hur man behandlade en av mina klasskamrater som var judinna. I hennes familjs hall stod packade resväskor. När jag frågade varför blev svaret att vi måste gömma oss om tyskarna kommer.

Sverigedemokraternas högljudda uttåg kommer att diskuteras mycket och länge, mycket mer än det som blev följden av att Bengt Westerberg reste sig ur TV-soffan på valnatten 1991 när Ny Demokrati valts in i riksdagen.

Vi i riksdagen har att leva med valresultatet. I utskott och kammare ska vi arbeta för att komma fram till bra lösningar, diskutera, debattera och möta varandra, och möta våra politiska motståndare på ett respektfullt sätt. Så ska det vara i en demokrati. Men för den skull behöver vi inte gilla varandra och definitivt inte tvingas att bli vänner med alla.