onsdag 27 maj 2009

Antagen deklaration till skydd för äldre medborgare

EU:s äldrekonferens i Prag fortsatte på tisdagen med att konferensen antog en deklaration till skydd för äldre medborgare. Deklarationen riktade sig till EU-kommissionen, de nationella regeringarna, kommuner, landsting eler motsvarande, forsknings- och utbildningsväsendet, hälso- och sjukvården samt äldreorganisationerna och deras medlemmar.

Huvudbudskapet var: Se äldre som individer. Inse att de utgör en ovärderlig samhällelig resurs, inte en belastning. Deras självbestämmande och värdighet måste bevaras också när ohälsa drabbar dem. När behov av vård och omsorg uppstår så bör den bygga på teamarbete där olika professioner samarbetar kring den äldre. Att förebygga ohälsa hos äldre och att utan dröjsmål ge rehabilitering är nödvändiga insatser.

Under det franska ordförandeskapet sattes fokus på Alzheimers sjukdom och andra former av demens. Under det tjeckiska ordförandeskapet lyftes våld och övergrepp mot äldre utövat i nära relationer och i vården och omsorgen fram särskilt, liksom behovet av en vidgning av åldersdiskrimineringsdirektivet i arbetslivet till att omfatta också varor, tjänster, hälso- och sjukvård och omsorg.

En fråga som diskuterades var varför inte kvinnoorganisationerna intresserar sig för äldre kvinnor. Äldre kvinnor har som regel låga pensioner och arbetar oavlönat som anhörigvårdare. Deras situation borde kvinnoorganisationerna också ta sig an, inte bara yngre kvinnors.

1 kommentar:

  1. Du har en härlig "glöd" som stimulerar oss andra "lärjungar" att kämpa för att bättre synliggöra seniorerna och deras förmåga till kraftfulla "ideella" insatser i samhället. Vi måste nu aktivera SPF m fl till ytterligare samverkanstänkande. En samlad äldrekader är en stor tillgång och - rätt utnyttjad- en positiv maktfaktor. Tänk vilken "mobiliseringsreserv" som väntar på "insatser"! /Hans-Erik Fredbäck, Eskilstuna

    SvaraRadera