måndag 1 juni 2009

Djur i vården

Vid dagens seminarium på riksdagen om djuren i vården tydliggjordes värdet av djur i äldreomsorgen, ssk demensvården. Det finns kommuner som inte längre anser sig ha råd med djur i demensboendena, vilket är till klar nackdel för de boende som blir så mycket lugnare av djuren och för personalen som nu har att möta mer utåtagerande dementa människor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar