onsdag 24 juni 2009

Om ordförandeskapet och åldersdiskriminering

Hej!

Här sista före sommaruppehållet skrivet på gamla midsommardagen. Igår redovisade Fredrik Reinfeldt arbetsprogrammet för det svenska ordförandeskapet i EU för en nästan tom kammare. Att förlägga en sådan redovisning i kammaren sedan talmannen förra veckan önskat oss en skön sommar kan inte resultera i annat än tomma stolar. Men det hänger ihop med att ordförandeskapet inleds 1 juli och att EU:s sommarlov kommer först i augusti.

I tidningarna återges det i programmet som gäller ekonomi och arbete samt klimat och miljö. Förhoppningsvis kommer andra frågor att dyka upp i medierna i samband med de 28 ministerrådsmöten som ska hållas i Bryssel och Luxemburg samt de 12 informella ministerrådsmöten som kommer att äga rum i Sverige under hösten.

I Programmet finns ett avsnitt med titeln Ett mer hälsosamt och värdigt åldrande som kan vara av intresse. Texten lyder som följer:"En ökande andel äldre är en utmaning och en möjlighet för alla EU-länder. Ordförandeskapets mål är att öka möjligheterna till ett värdigt och hälsosamt åldrande för äldre i EU. För att uppnå det är det viktigt att bl.a. få de som professionellt arbetar med hälso- och sociala frågor att samarbeta bättre och sätta den äldre personen i centrum.

Ordförandeskapet vill hitta samordnings- och samarbetslösningar och visa goda exempel i olika EU-länder. Genom initiativet vill ordförandeskapet långsiktigt placera äldrefrågorna på EU:s dagordning." Till detta kommer en konferens om hälsosamt och värdigt åldrande som planeras den 15 - 16 september i Solna/Stockholm. Det är samtidigt som riksmötets öppnande. Och så har vi det där med åldersdiskrimineringen. Det droppar in exempel. Det senaste jag fått är att diskrimineringsombudsmannen nu utreder ett fall med en lärare som vägrar gå i pension vid 67 års ålder. Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Sirén, säger att det inom lärarkåren finns en liten grupp som vill trappa ner efter 67 års ålder i stället för att sluta tvärt. Hon anser att det är viktigt med kunskapsöverföring. 19 000 lärare ska gå i pension fram till 2012. När så många går samtidigt finns risken för att kunskap går förlorad. Lärarförbundet anser att man ska kunna välja hur länge efter 65 man vill arbeta.

Om ni dyker på fall som kan betraktas som åldersdiskriminering, hör av er till mig om det. Jag ingår i DO:s referensgrupp om åldersdiskriminering och alla exempel jag kan få är till god hjälp för att vi ska kunna åtgärda den negativa syn som finns på äldre arbetkraft.

Nu vill jag önska er alla en riktigt skön sommar. Nästa inlägg kommer om inget oförutsett inträffar i augusti.

torsdag 11 juni 2009

Tack!

Hej!

Först, TACK!!! Till alla er som hjälpt mig i denna spännande valrörelse. Marit Paulsen fick över hälften av rösterna 51,46 % (221 489), Cecilia Wikström 4,12 % (17 746) Olle Schmidt 2,72 % (11 708) och sedan kom jag fyra med 2,41 % (10 386). Därmed "puttade" jag enligt några tidningar med mina snart 76 år ner ungdomsförbundets kandidat Fredrik Malm till femteplatsen 1,27 % (6 248). Tala om negativ syn hos medierna på äldre personer. Men väljarna såg annorlunda på det. Marit är ju 70 och Alf Svensson också 70+.

Det här visar hur viktigt det är att äldre syns och hörs i politiken för alla andra äldre i vårt samhälle. Vi måste vända synen på äldre människor till något positivt och då behövs positiva förebilder, som visar att äldre är en resurs och en viktig del av samhället.

Cecilia Wikström och jag har diskuterat hur hon kan ta ansvar för de frågor jag gick till val på: att vara äldres röst i EU, satsning på specialistcentra för människor med sällsynta sjukdomar och kamp mot den diskriminering, det våld och de övergrepp homo-, bi- och transsexuella människor utsätts för. Hon är positiv till det och jag kommer att backa upp henne allt vad jag kan.

På valvakan här i Stockholm i riksdagens restaurang sprängde jublet nästan taket när vi tog det tredje mandatet. Och nu ska vi njuta av segern. MEN, hälften av rösterna var Marit-röster. Många av rösterna måste ha kommit från människor som annars röstar på andra partier och kan mycket väl gå tillbaka till sitt "gamla" parti nästa år då vi går till val igen. Därför måste vi under det kommande året visa vad vi i Folkpartiet vill göra under den kommande fyraårsperioden. Och då räcker det inte med de sista veckorna före valet. Vi måste börja direkt efter sommaren.

torsdag 4 juni 2009

Vårdkedjor får inte brytas när personer utvisas

Eftersom den unge nigerian med svår Parkinsons sjukdom nu har skickats tillbaka till Sverige, har vi fått ytterligare belägg för att han bort fått stanna från början. Ska man utvisa en så svårt sjuk person ska man ha kontakt med den läkare och övrig sjukvårdspersonal som ska fortsätta behandlingen av personen. Och man ska veta vilket sjukhus eller sjukhem personen ska vistas på. Vårdkedjan får inte brytas för patienter, i synnerhet inte om de är så svårt sjuka som denne man.

onsdag 3 juni 2009

Valturné i Södermanland

Började dagen med ett föredrag om Äldreboendedelegationens förslag på Humlegården i Vingåker. De ordnade en heldag om Värdigt åldrande i Vingåker och ett hundratal personer kom. Så här skrev Katrineholmskuriren om dagen.

Sedan åkte vi vidare till Katrineholm för att delta vid en sopplunch. Talade om äldres situation i Sverige och EU. Frågor som diskuterades var pensionsålder, djur i vården, anhörigvårdare och våld och övergrepp mot äldre.


Under eftermiddagen höll folkpartisterna i Strängnäs torgmöte på Gyllenhielmstorget. På grund av en miss i polisens tillståndsgivning hade Miljöpartiet torgmöte samtidigt. Det slutade med att vi möttes på mitten av torget i en kort debatt, som snabbt utmynnade i en gemensam uppmaning till Strängnäsborna att rösta in fler kvinnor i Europaparlamentet.Innan det bar av till Stockholm igen, hann vi även träffa Strängnäs pensionärsföreningar på Pensionärernas hus.


Läs mer om mina och andras folkpartisters besök och kampanjaktiviteter här.

tisdag 2 juni 2009

Färre läkemedelskomplikationer framöver?

Dagens viktigaste information är att nu tar sjukvården och äldreomsorgen äldres läkemedelsbehandling på allvar. I kommuner och landsting lägger man nu upp program som inbegriper olika yrkesgrupper som alla har ett delansvar i äldres behandling att bidra med sin del att det blir rätt, men framför allt, att det nu finns en insikt om att det behövs en läkare som samordnar den läkemedelsbehandling som ordinerats av olika läkare.

Nu hoppas jag att resultaten visar sig i färre akutintagningar av äldre på grund av läkemedelskomplikationer.

Barbro Westerholm

måndag 1 juni 2009

Fler djur i vården

Idag hade Folkpartiet, som sagt, seminarium om djur i vården. Manimalis hade hjälpt oss med programmet. Det finns en omfattande interntionell forskning som visar att djur i vården betyder mycket för de barn, de vuxna och de äldre som behöver hälso- och sjukvård och omsorg. Dock har djuren inte gjort de insteg i vården och omsorgen som vi skulle önska. Här finns mycket att bita i och också många myter att slå hål på. Djur i vården skapar inte de problem med astma och allergier, infektioner och olycksfall som en del målar upp. Dessa problem finns förvisso, men går att lösa. Ytterligare en politisk utmaning.

Djur i vården

Vid dagens seminarium på riksdagen om djuren i vården tydliggjordes värdet av djur i äldreomsorgen, ssk demensvården. Det finns kommuner som inte längre anser sig ha råd med djur i demensboendena, vilket är till klar nackdel för de boende som blir så mycket lugnare av djuren och för personalen som nu har att möta mer utåtagerande dementa människor.