torsdag 14 maj 2009

Anhörigriksdagen i Varberg och Alla Hjärtans Hus i Halmstad

Klockan kvart över åtta stod jag på scen på Anhörigriksdagen i Varberg och berättade om Äldreboendedelegationens utredning Bo bra hela livet. 900 åhörare satt i salen. Jag hade tre kvart till mitt förfogande och sedan en kvart för frågor. Frågestunden räckte långtifrån till. Efteråt var det ett 20-tal som stod i kö för att diskutera ytterligare. Mest handlade det om tillgång på platser, kompetens hos personalen och möjlighet till avlastning för anhöriga samt !!! någon att vända sig till med problem och klagomål.

Sedan bar det av till Alla Hjärtans Hus i Halmstad. Det är en nyligen öppnad lokal dit äldre kan gå och delta i olika aktiviteter. Här finns möjlighet att hitta andra med samma intressen. Speciellt intressant var ett rum inrett så att man kunde tro att man var på en solig medelhavsstrand. Ett antal äldre åhörare hade kommit för att höra om vad Europaparlamentet, ministerrådet, EU-kommissionen och paraplyorganisationen för äldreorganisationer i EU - AGE, Older People`s Platform- arbetar med inom äldrepolitiken. AGE har 22 miljoner medlemmar!!! så det är ingen liten organisation. De exempel jag tog upp var vidgning av direktivet mot åldersdiskriminering i arbetslivet till att omfatta också varor, tjänster, hälso- och sjukvård samt omsorg samt program mot det våld, de övergrepp som äldre i det fördolda utsätts för.

Därefter flög jag till Stockholm för att i flygtaxi ta mig till ett möte som Föreningen för Sällsynta Sjukdomar ordnat. Vi hamnade i en enorm bilkö oc h därmed fick jag en ingående beskrivning av situationen i Turkiet och synpunkter på Turkiet som potentiell medlem i EU. Chauffören var född i Turkiet men hade tillbringat sin mesta tid i Sverige. Han har svenskt medborgarskap men måste betala 100.000 kronor till Turkiet för att bli av med sitt turkiska medborgarskap och det måste han också betala för sina barn. Det här visste jag inte om, men viktigt att gå vidare på. Det är ju orimligt att man ska betala för detta.

På Föreningen för Sällsynta sjukdomar diskuterade vi hur diagnostiken, vården och andra insatser för människor med sällsynta sjukdomar bör utformas i framtiden. Socialstyrelsen var väl representerad vid mötet och det är en stor framgång att myndigheten nu satsar på dessa patientgrupper. Helt klart är att det behöver skapas specialistcentra där också forskning kan bedrivas. Och dessa centra måste ha nära kontakt med de allmänläkare patienterna är listade hos. Återigen kom olämpligheten av att ha stafettläkare i primärvården upp. Eftersom sällsynta sjukdomar är en av mina valfrågor var detta en viktig kväll för mig.

Och nu är klockan över midnatt så nu säger jag god natt.

1 kommentar:

  1. Hej! Jag ser att du/ni har bloggat om sällsynta diagnoser/ovanliga sjukdomar. På sallsyntadiagnoser.se undras det nu i forumet vilket parti som driver frågan om sällsynta diagnoser på rätt sätt... Gå gärna dit och kommentera!

    Bästa hälsningar

    Maria Gardsäter, projektledare

    SvaraRadera