måndag 11 maj 2009

Dagbok från resande i samband med valrörelsen

Kiruna 11 maj

Först besök hos kommunalrådet Lars Törnman, där jag fick veta att man nu har upphandlat byggnationen av 30 särskilda boenden.

I dagsläget tvingas man betala sanktionsavgift på grund av att äldre får vänta för länge på ett sådant boende.

Information om äldres situation i Kiruna
Stafettläkare i äldreomsorgen är ett stort problem, eftersom de boende inte får möta samma läkare fler gånger. Bra utbildningsnivå på övrig äldreomsorgspersonal och liten personalomsättning på grund av brist på jobb i Kiruna - speciellt för kvinnor.

Man har behov av personal som kan minoritetsspråken och man satsar på att lära ut vardagssamiska. Minoritetspengarna gör skillnad.

Besök på Kiruna sjukhus
Det har fått fram en väl fungerande intensivvårdsorganisation och ambulanssjukvård, som borde stå som modell för andra mindre sjukhus.

Bristen på platser i särskilt boende leder till att patienter blir kvar i akutsjukvården samt i korttidsvården. Hemmaboendeprincipen har gått för långt. Man behöver trygghetsboenden.

Möte dels med sångkören ”Pigga åldringar”, dels allmänt möte

Här informerade jag om arbetet i kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet, hur beslut fattas samt vilket inflytande Europaparlamentariker har i den här processen.

Jag exemplifierade med frågor som breddningen av åldersdiskrimineringsdirektivet och arbetet med att förebygga våld och övergrepp mot äldre samt med hjälp till brottsoffren.

Under diskussionen blev det uppenbart att man måste beskriva hur beslutsprocessen i EU skiljer sig från beslutprocessen i kommuner, landsting och riksdag och att understryka att enskilda parlamentariker kan göra stor skillnad genom sin påverkan i utskotten i parlamentet. Det är en påverkan som är mycket mer avgörande än de diskussioner vi har i utskottsarbetet i den svenska riksdagen.

Vid sidan om kom det fram en fråga från ungdomar som försöker intressera Sveriges Television för deras tecknade filmer. De har funnit att det är väldigt många tjänstemän som är inblandade i handläggningen av en sådan fråga och att man får vänta mycket länge på beslut om filmerna kommer att användas eller inte. Det är något som jag vill vidarebefordra till Cecilia Wikström som sitter i riksdagens kulturutskott.

Med vänliga hälsningar
Barbro Westerholm

Om besöket i NSD

1 kommentar:

  1. Hej Barbro,
    Tack för besöket och hoppas du fick en bra resa hem. Jag förstår att du inte fick slumra till så många timmar men som sagt det är skönt att sova i flygstolarna....mvh Anne K Jatko från Kiruna

    SvaraRadera