tisdag 14 april 2009

Jag vill bli äldres röst i EU- men också andras

Här en presentation av mig på min första blogg. Jag är socialliberal och riksdagsledamot (fp) som både i politiken och från andra plattformar arbetat för att förbättra situationen för diskriminerade grupper i samhället. I EU har jag gjort det genom äldreorganisationen AGE- en paraplyorganisation med 22 miljoner medlemmar. Jag vill fortsätta göra det, men som parlamentariker. Jag hoppas bli invald i EU-parlamentet den 7 juni i år.

Äldre är en resurs som måste tas tillvara både i arbetslivet och i den ideella sektorn. Satsningar måste göras för att äldre ska kunna bevara sin hälsa så länge som möjligt. Kunskap behöver spridas om äldres behov av olika boenden. Åtgärder måste vidtas för att förebygga den åldersdiskriminering som äldre utsätts för, liksom det våld och ävergrepp äldre kan möta i sin vardag. Äldre måste ses som individer och deras självbestämmande inte ifrågasättas.

Men jag vill också utäver detta driva ett par andra frågor, nämligen insatser för människor med sällsynta sjukdomar och för HBT-personers mänskliga rättigheter.

På bloggen kommer jag tiden fram till EU-valet att skriva mest om vad jag upplever under denna valrörelse.

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (fp) som kandiderar i EU-valet.

2 kommentarer:

 1. Men hur mycket pengar kommer det kosta att administrera fram vilka centra inom EU:s 27 medlemsländer som ska få det prestigefyllda uppdraget att ta hand om vissa sällsynta sjukdomar? Tänk vilket besvär vi inom Sverige har haft att dela upp barnhjärtkirurgin mellan olika sjukhus och vilket motstånd det väckt bland de sjukhus som inte blev utvalda. Självklart låter det som en bra idé att man planerar fram vilka läkargrupper som ska få den stora äran att ta hand om en viss sjukdom. Men att komma dit? Ansökningsförfaranden förstås, utvärderingsgrupper, kringresande expertpaneler som besöker de bästa ställena? Allt under med svenska mått mätt synnerligen välbetalda tjänstemäns ledning. Sedan ett beslut som kommer att innebära att en eller möjligen ett par ställen bland Europas miljontals sjukhus ska ta hand om alla patienter med en viss sjukdom. Vad kommer de sjukhus som kom på plats 3, 4 5 att göra? Snällt lägga ned sin verksamhet? Jag vet att sådana här centra ingår i förslaget till patientrörlighetsdirektiv, men har du Barbro Westerholm tänkt igenom hur det ska fungera i praktiken?
  Vänliga hälsningar
  Eva Edwardsson, Uppsala

  SvaraRadera
 2. Det här arbetet pågår redan i EU och är en prioriterad uppgift för kommissionen, men det måste bli bättre fart på det ute i medlemsländerna.

  Det innebär besparingar genom att människor med sällsynta sjukdomar på det här sättet tidigare blir diagnosticerade och därmed också får bättre behandling och rehabilitering med höjd livskvalitet och mindre sjukskrivningar. Innebär också besparingar genom att forskningen samordnas.

  Det här är önskemål som framförs av läkare som arbetar med och för patienter med sällsynta sjukdomar och föreningen för Sällsynta sjukdomar. Nätverken av experter finns redan och mycket kommuniceras idag genom e-post och sammanträden via bildskärm så resandet kan begränsas.

  Läkemedelsindustrin som utvecklar särläkemedel får dessutom lättare att finna de patienter som behöver ingå i prövningarna.

  Med vänliga hälsningar
  Barbro Westerholm

  SvaraRadera