torsdag 4 juni 2009

Vårdkedjor får inte brytas när personer utvisas

Eftersom den unge nigerian med svår Parkinsons sjukdom nu har skickats tillbaka till Sverige, har vi fått ytterligare belägg för att han bort fått stanna från början. Ska man utvisa en så svårt sjuk person ska man ha kontakt med den läkare och övrig sjukvårdspersonal som ska fortsätta behandlingen av personen. Och man ska veta vilket sjukhus eller sjukhem personen ska vistas på. Vårdkedjan får inte brytas för patienter, i synnerhet inte om de är så svårt sjuka som denne man.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar