tisdag 2 juni 2009

Färre läkemedelskomplikationer framöver?

Dagens viktigaste information är att nu tar sjukvården och äldreomsorgen äldres läkemedelsbehandling på allvar. I kommuner och landsting lägger man nu upp program som inbegriper olika yrkesgrupper som alla har ett delansvar i äldres behandling att bidra med sin del att det blir rätt, men framför allt, att det nu finns en insikt om att det behövs en läkare som samordnar den läkemedelsbehandling som ordinerats av olika läkare.

Nu hoppas jag att resultaten visar sig i färre akutintagningar av äldre på grund av läkemedelskomplikationer.

Barbro Westerholm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar