onsdag 24 juni 2009

Om ordförandeskapet och åldersdiskriminering

Hej!

Här sista före sommaruppehållet skrivet på gamla midsommardagen. Igår redovisade Fredrik Reinfeldt arbetsprogrammet för det svenska ordförandeskapet i EU för en nästan tom kammare. Att förlägga en sådan redovisning i kammaren sedan talmannen förra veckan önskat oss en skön sommar kan inte resultera i annat än tomma stolar. Men det hänger ihop med att ordförandeskapet inleds 1 juli och att EU:s sommarlov kommer först i augusti.

I tidningarna återges det i programmet som gäller ekonomi och arbete samt klimat och miljö. Förhoppningsvis kommer andra frågor att dyka upp i medierna i samband med de 28 ministerrådsmöten som ska hållas i Bryssel och Luxemburg samt de 12 informella ministerrådsmöten som kommer att äga rum i Sverige under hösten.

I Programmet finns ett avsnitt med titeln Ett mer hälsosamt och värdigt åldrande som kan vara av intresse. Texten lyder som följer:"En ökande andel äldre är en utmaning och en möjlighet för alla EU-länder. Ordförandeskapets mål är att öka möjligheterna till ett värdigt och hälsosamt åldrande för äldre i EU. För att uppnå det är det viktigt att bl.a. få de som professionellt arbetar med hälso- och sociala frågor att samarbeta bättre och sätta den äldre personen i centrum.

Ordförandeskapet vill hitta samordnings- och samarbetslösningar och visa goda exempel i olika EU-länder. Genom initiativet vill ordförandeskapet långsiktigt placera äldrefrågorna på EU:s dagordning." Till detta kommer en konferens om hälsosamt och värdigt åldrande som planeras den 15 - 16 september i Solna/Stockholm. Det är samtidigt som riksmötets öppnande. Och så har vi det där med åldersdiskrimineringen. Det droppar in exempel. Det senaste jag fått är att diskrimineringsombudsmannen nu utreder ett fall med en lärare som vägrar gå i pension vid 67 års ålder. Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Sirén, säger att det inom lärarkåren finns en liten grupp som vill trappa ner efter 67 års ålder i stället för att sluta tvärt. Hon anser att det är viktigt med kunskapsöverföring. 19 000 lärare ska gå i pension fram till 2012. När så många går samtidigt finns risken för att kunskap går förlorad. Lärarförbundet anser att man ska kunna välja hur länge efter 65 man vill arbeta.

Om ni dyker på fall som kan betraktas som åldersdiskriminering, hör av er till mig om det. Jag ingår i DO:s referensgrupp om åldersdiskriminering och alla exempel jag kan få är till god hjälp för att vi ska kunna åtgärda den negativa syn som finns på äldre arbetkraft.

Nu vill jag önska er alla en riktigt skön sommar. Nästa inlägg kommer om inget oförutsett inträffar i augusti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar