måndag 31 maj 2010

Äldremässa i Nynäshamn 29 maj

PRO och SKTF hade inbjudit till paneldebatt om pensionsskatt, vård och omsorg samt boende och andra frågor som kunde bli aktuella att debattera i samband med en äldremässa i Nynäshamn. Alla fyra från Alliansen fanns på plats tillsammans med de tre rödgröna som leddes av Tomas Bodström. Debattid 90 minuter men på grund av regn så tappade vi några minuter i början. Cirka 70 minuter ägnades åt pensionärernas beskattning och ekonomi. Vi på allianssidan fick motta burop, de rödgröna applåder. På vår sida framförde vi att vi vill minska gapet i beskattning mellan pensionärer och yrkesarbetande men att vi gör det stegvis i den takt ekonomin klarar och sett mot andra behov som också finns i samhället. De rödgröna vill avskaffa skillnaden i beskattning bums och vad jag förstår måste det ske höjda skatter.

Tomas Bodström använde i debatten de påståenden som Mona Sahlin levererat i andra debatter den senaste tiden. Här följer några exempel:

"Ni i Alliansen har inte skapat fler jobb - bara ökade klyftor, Sverige har förlorat 100 000 jobb och utanförskapet har vuxit." Svar: de siffror jag har är att sysselsättningen ökat med 50 000 personer och utanförskapet minskat med 20 000 personer sedan 2006 - trots krisen.

"Ni i alliansen har sett till att den rikaste hundradelen har fått lika stora skattesänkningar som 25 procent av resten av befolkningen och det har inte gett ett enda jobb." Svar: de uppgifter jag har är att inkomstskatten procentuellt sett har sänkts mest för dem med låga inkomster. Samstämmiga externa bedömare anser att jobbskatteavdraget på sikt leder till cirka 80 000 fler jobb.

"Ni tog över ett Sverige med ett budgetöverskott på 70 miljarder. Det är lika mycket som vi sänkt skatterna för de rikaste." Svar: vår politik har stimulerat till fler i arbete vilket ger mer i skatteintäkter och mer pengar till pensionssystemet. Vi har idag det minsta budgetunderskottet bland alla EU-länder och det är något som andra EU-länder avundas oss. Det fick jag veta när jag vid ett möte med företrädare för pensionärsorganisationer inom EU som jag mötte i fredags i Bryssel. I en rad länder försämras nu situationen för pensionärer drastiskt med inkomstsänkningar som är många gånger större än de som äldre i Sverige drabbas av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar