måndag 24 maj 2010

Stärkt skydd mot åldersdiskriminering

Idag presenterar jag ett av förslagen ur Alliansens arbetsgrupp om äldrefrågor - Stärkt skydd mot åldersdiskriminering. Förbudet mot diskriminering av äldre i arbetslivet infördes den 1 januari 2009 och är starten på en omvärdering av synen på äldre. Lagen behöver breddas till andra områden som varor, tjänster, sjukvård, forskning, samt sociala tjänster och socialförsäkringar. Det här är en grundläggande liberal fråga som jag fått chansen att arbeta med i SPF och paraplyorganisationen AGE - Older People`s Platform - sedan 2001 och nu i riksdagen. I AGE tog vi under ledning av juridisk expertis från Storbritannien fram ett förslag till EU-direktiv som kommissionen tog till sig och som nu är föremål för behandling i parlamentet och i medlemsstaterna. Går det igenom så ger det en tydlig signal att äldre är individer och en resurs som ska ha rätt att arbeta om de vill och kan. Äldres rätt till självbestämmande och respektfullt bemötande får inte åsidosättas. Åldersgränser för att flytta in till seniorboenden får inte förekomma. Vård och omsorg ska vara av hög kvalitet och ges på lika villkor under hela livsresan oavsett hur gammal man är. Ett stärkt skydd om åldersdiskriminering styr med andra ord äldres rätt inom samtliga samhällsområden. Det känns jättebra att presentera detta förslag som bär liberalismens adelsmärke.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar