måndag 7 juni 2010

Äldre utsätts också för våld

Våld och övergrepp mot äldre, dit även vanvård räknas, är ett dolt och försummat samhällsproblem. Vi i Folkpartiet har bett Riksdagens utredningstjänst, RUT, att kartlägga vilka kommuner som har särskilda resurser avsatta för att hjälpa våldsutsatta äldre. Av 188 (64,8 procent) svarande kommuner uppger knappt 30 procent att de har riktlinjer eller dylikt för arbetet med övergrepp som skett inom den kommunala omsorgen, medan cirka 10 procent anger att de har riktlinjer för övergrepp som skett utanför den kommunala omsorgen.

De studier som gjorts över våld och övergrepp mot äldre är få men visar att andelen som utsatts för våld och övergrepp i nära relationer är betydligt högre än vad statistiken visar och att de utsatta inte rapporterat övergreppet eller sökt hjälp. Vi har alltså att göra med ett dolt problem. Man vill inte tala om det. Det är tabubelagt.

Den 15 juni inträffar ”World Elder Abuse Awareness Day”, den internationella dagen mot våld och övergrepp mot äldre. Folkpartiet i Jönköping kommer att ha en heldag om problematiken. SPF har deltagit i ett EU-projekt European Charter of the Rights and Responsibilities of Older People in Need of Long-term Care and Assistance. Här ingår ett avsnitt om våld och övergrepp mot äldre och om jag inte är felunderrättad kommer SPF att offentliggöra innehållet i en svensk översättning denna dag.

I ett liberalt samhälle måste individens självbestämmande, trygghet och livskvalitet gå hand i hand. Man ska inte behöva möta våld och övergrepp inom hemmets väggar eller i vården och omsorgen, inte heller på gator och torg.

1 kommentar:

 1. 1. Våld i nära relationer sker oavsett
  kön och sexuell läggning.
  Det gäller också äldre.
  Jag hoppas du kan bidra till att få
  fram detta.

  2. Jag hörde dig i radio om äldre i
  Riksdagen och politiken i allmänhet.
  Visst behövs de äldre.
  Men som jag ser det är så finns det
  ett annat närliggande problem.
  Bestäm i FP att ingen skall sitta mer
  än 2 perioder (8 år).
  Då blir det mer omsättning på ledamöter
  och en förnyelse i alla åldrar.

  SvaraRadera