torsdag 27 maj 2010

Dags att skicka ut nya signaler om äldre

Igår presenterade Alliansens Arbetsgrupp för äldrepolitik sin slutrapport, som fick ett ordentligt genomslag på landets nyhetsredaktioner igår, bland annat i Svenska Dagbladet där jag poänterade vikten av att även se äldre som individer. Idag får rapporten gehör på flera ledarspalter, bland annat på GöteborgsPosten. Det är givetvis glädjande att det pratas mycket äldrepolitik just nu.

Folkpartiets hemsida finns en youtubeklipp där jag kommenterar äldrerapporten. Här följer de delar som jag brinner extra mycket för:

• Ta till vara äldres kompetens och erfarenhet genom stärkt skydd mot åldersdiskriminering, bättre förutsättningar för ett längre arbetsliv också för äldre med funktionsnedsättningar, översyn av åldersgränser i systemen och inrättande av ett äldrekompetenscentrum.

• Lägg fler friska år till livet. Erbjud förebyggande hembesök till alla över 75 år. Jämför det förebyggande arbetet i kommuner och landsting. Satsa på medicinskt ansvariga för rehabilitering.

• Skapa tillit och trygghet i vardagen. Här ingår förslag om lokala värdighetsgarantier i alla kommuner och lokala brottsförebyggande program för äldre.

• Äldre ska ha inflytande och valfrihet. Vi föreslår valfrihet i äldreomsorgen i alla kommuner och att äldres inflytande inom äldreomsorgen ska öka. Fritt val av hjälpmedel ska införas.

• En mångfald av boenden för äldre. Vi för fram förslag om en långsiktig satsning på anpassade äldreboenden samt att äldre par ska ges möjlighet att fortsätta bo tillsammans. Särskilt boende ska benämnas vård- och omsorgsboende.

• Håll samman vården och omsorgen om äldre. Förslag lämnas om ett preciserat äldreuppdrag för primärvården. Ersättningssystem för de mest sjuka äldre behöver utvecklas. Sjuksköterskans roll som lots i hemsjukvården bör utvecklas. Regelverket bör öppnas för sammanhållna enheter för vård och omsorg om äldre.

• Höj kompetensen och kvaliteten. Ett omvårdnadslyft för äldreomsorgens medarbetare genom utbildningssatsning och uppsättande av kompetensmål. Utvecklingen av geriatriska och gerontologiska kunskaper inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen måste stärkas. En nationell demenshandlingsplan ska genomföras.

Om de här förslagen förverkligas kan man åldras med större trygghet. Jag är dessutom övertygad om att vi får ut mer av skattepengarna om de genomförs.

1 kommentar:

  1. Det som upprört mig senaste året är att det verkar som kommuner och landsting glömt två saker:

    * att äldre är vuxna att fatta egna beslut, såvitt inget annat framkommer då i annat fall godman får träda i de äldres ställe

    * att Regeringsformens 1 kap 2§ i klartext gör klart att de äldre omfattas av samma rätt till självbestämmande som alla andra.

    SvaraRadera