måndag 21 juni 2010

Äldre och läkemedel

Onsdagen den 16 juni var jag på Europeiska läkemedelskontrollmyndigheten och diskuterade bl.a. läkemedel och äldre samt hur patienter kan delta i rapporteringen av läkemedelsbiverkningar. I Sverige infördes 2008 möjlighet för patienter att via en webbsida rapportera in sådant som de upplever som komplikationer till läkemedelsbehandlingen. I de länder där rapportering från patienter införts visar det sig att man den vägen får fram biverkningsinformation som man missar genom att bara lita till inrapportering från läkare och tandläkare. Samtidigt vet många läkemedelsanvändare inte om sin möjlighet att rapportera sina erfarenheter direkt till läkemedelsverket. Hur vi får fler att rapportera är en fråga jag satt upp på min ”att göra lista”. Det är viktigt att få information om vilken nytta läkemedel gör och vilka risker de är förenade med sedan de kommit ut på marknaden. Den bild man får från de kliniska prövningar läkemedel genomgått före godkännande är nämligen otillräcklig eftersom prövningarna sker under förhållanden som skiljer sig från verklighetens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar