måndag 14 juni 2010

Även äldre får stryk

Är i Jönköping idag för att diskutera ett tabubelagt ämne; våld och övergrepp mot äldre, dit även vanvård räknas. På kommunnivå är det viktigt att det finns väl fungerande hjälpinsatser för brottsutsatta äldre och att information sprids till äldre om hur man förebygger brott. Det kan handla om en make som misshandlar sin fru, en son som trakasserar sin mamma eller en dotter som slår sin far.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar