måndag 14 september 2009

Rosa bandet och trygghetsboenden

I fredags kom det glädjande beskedet att regeringen säger ja till att vidga användningen av investeringsstödet för särskilda boenden (vård och omsorgsboenden) till att också omfatta trygghetsboendena. Det här är en viktig signal. Regeringen tycker idén om trygghetsboenden är bra och man vill satsa på den.

Under den gångna veckan genomförde Sveriges Pensionärsförbund (SPF) en kampanjvecka om äldres boenden. Det innebar att jag åkte till Växjö, Östersund och Uddevalla för att berätta om utredningen Bo bra hela livet och remissutfallet. Också i Stockholm hade SPF ett seminarium om äldreboenden under mässan Ett bra liv. Där deltog Maria Larsson liksom jag själv. Båda hade vi oberoende av varandra fastnat för Ragnar Thoursies dikt om att äldre ska vara föremål för omsorg, inte föremål i omsorgen.

Överallt kom det mycket frågor framför allt om trygghetsboendet. Trygghetsboende börjar nu i ökande utsträckning planeras och byggas på olika håll i landet. Det är ju till för främst mycket gamla personer som upplever att hemmets borg blivit till ett fängelse. De vill flytta till något där det känns tryggt, där man får äta tillsammans med andra och ha en innehållsrik tillvaro. Det är deras egen bedömning av behovet, inte en biståndhandläggares, som ska gälla när det handlar om tillgång till ett sådant här boende. Det här är en vinnarfråga i stil med Eget rum i långvården.

Första oktober börjar Cancerfondens Rosa bandet-insamling till förmån för forskning om bröstcancer. I år med fokus inställt på äldre kvinnor. Ett skäl till att man lyfter fram äldre kvinnor är att många landsting inte följer Socialstyrelsens rekommendation att erbjuda mammografi till alla kvinnor 40 – 74 år. Landstingen upphör, på grund av resursbrist, att kalla kvinnor i åldersgruppen 70 – 74 år. Jag vill kalla det åldersdiskriminering. Ett annat skäl är att de behandlingar som erbjuds inte är utprövade på äldre kvinnor. Här behövs forskning för att vi ska kunna veta hur bröstcancer hos äldre kvinnor bäst ska behandlas.

Jag har blivit ombedd att vara ambassadör för den här insamlingen tillsammans med ett tiotal andra personer. Det är jag mer än gärna, inte minst för att jag i drygt 20 år har drivit frågan om hälsoundersökning med mammografi för kvinnor 40 – 74 år, men nu också för dem som är 75 år och äldre. Det har kommit forskning som visar att kvinnor högt upp i åldrarna har nytta av mammografi. Jag återkommer i nästa nyhetsbrev kring vad ni kan göra för att pengar ska flyta in till den forskning vi behöver inom det här området. Jag vill samtidigt säga att Cancerfonden satsar på liknande insamlingsaktiviteter när det gäller den vanligaste cancern bland män, nämligen prostatacancer. Ingen könsdiskriminering här.

1 kommentar:

  1. Möjlighet till trygghetsboende! En underbar nyhet för alla äldre och deras anhöriga som i vardagen har otryggheten ständigt närvarande med allt vad det innebär av oro, dåligt samvete,otrivsel och i sämsta fall ohälsa som följd. Ett vinnande koncept! tack Barbro för din uthållighet i kampen för äldres livsvillkor.

    SvaraRadera