tisdag 12 oktober 2010

Läkemedelsanvändning budgeteras

Idag kom budgetpropositionen. I de inledande kapitlen till varje budgetavsnitt finns en redovisning av vad regeringen gjort under förra mandatperioden. Det är en imponerande läsning. Vi har varit bra på att få mycket gjort men varit dåliga på att berätta om det. Det måste vi bli mycket bättre på om vi ska kunna bli återvalda om fyra år.

I hälso- och sjukvårdsavsnittet återfinns bl.a. fortsatt satsning på förbättrad tillgänglighet, valfrihet, kvalitet och säkerhet för patienten, där satsning på förbättrad läkemedelsanvändning intar en tydlig plats. Tillgänglig statistik visar att år 2008 började förskrivningen av psykofarmaka till människor 80 år och äldre att minska liksom förekomsten av läkemedelsrelaterade problem. Äntligen säger jag som arbetat med dessa frågor sedan mitten av 1960-talet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar