måndag 18 oktober 2010

Äldre den nya boomen

I förra veckan var jag på ELDR:s (Europena Liberal Democrats) kongress i Helsingfors. Att jag var inbjuden berodde på att huvudtemat för mötet var de demografiska förändringarna i Europa och världen och vilka konsekvenser de har för Europas länder och att jag varit med och utarbetat underlaget till det temaförslag som presenterades för kongressen.

Att andelen äldre ökar i världen har vi vetat länge men det tydliggjordes extra mycket i Professor Jack Goldstones inledande föredrag med rubriken: "The New Population Bomb". Han visade hur det blir i framtiden i Europa samt i USA, i Kina med dess enbarnssystem och i utvecklingsländerna. Det är i de sistnämnda den stora andelen unga människor kommer att finnas varav många inte fått någon utbildning att tala om.

Min egen reflektion är att många av dessa unga människor kommer att söka sig till Europa där de hoppas att jobben finns. Vi kan komma att se en invandring som vi inte riktigt har föreställt oss. Vi kommer att behöva alla dessa människor inte minst inom vården och omsorgen. Länderna måste ha program för hur vi rustar dem med den utbildning i språk, samhällslära och yrkeskunskap som de kommer att behöva för att vara en tillgång i våra länder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar