måndag 2 november 2009

Tack för alla ettor och tvåor!

Hej!

Först av allt vill jag tacka för alla de ettor och tvåor jag fick i provvalet till riksdagen för Stockholms stad och Stockholms län. I staden kom jag sexa efter Jan Björklund, Birgitta Ohlsson, Nyamko Sabuni, Carl B Hamilton och Erik Ullenhag. I länet kom jag på fjärde plats efter Jan Björklund, Nyamko Sabuni och Carl B Hamilton. Nu återstår att se om jag placeras på länets lista, där jag står nu, eller på stadens och på vilken plats. Det bör bli klart inom de närmaste veckorna.

I morgon börjar arbetet med Alliansens äldreprogram inför det kommande valet. Vad som kommer att stå i oppositionens valprogram för äldre vet vi naturligtvis inte. Men för att ha något att utgå ifrån har jag gått igenom Socialdemokraternas äldrepolitiska handlingsprogram för perioden 2007 - 2010, vad de skriver i övrigt på sin hemsida och vad som sades på kongressen.

Socialdemokraterna vill att det ska finnas trygga former för eget boende för äldre, gemenskapslokaler på seniorboenden med värdinnor/värdar samt par-boendegaranti i särskilda boenden. Detta föreslås i utredningen Bo bra hela livet som jag ledde och som nu håller på att genomföras av Alliansregeringen. Här är vi alltså överens.

Men det finns en skillnad mellan Socialdemokraterna och oss i beräkning av hur mycket som ska byggas av olika typer av bostäder. De vill ange exakta tal, t.ex. 100 000 nya bostäder och gemenskapslokaler för äldre samt 100 nya boendeplatser för människor med demens och många sjukdomar. Hur de kommit fram till de siffrorna vet inte jag. I äldreboendedelegationen fann vi att det är kommunerna själva som måste räkna fram vad de behöver. Försöker man göra prognoser på riksplanet så slår de erfarenhetsmässigt fel.

Socialdemokraterna vill ha hemtjänst av högsta kvalitet och med kontinuitet. Det vill vi alla. De föreslår "Fixar-Malte" till rimliga priser. Det här är en positiv och kostnadseffektiv verksamhet som breder ut sig till allt fler kommuner. I en del är tjänsten gratis. Uppsökande verksamhet, fritidsaktiviteter för äldre och vidareutveckling av dagverksamhet, boende, omsorg och vård av personer med demens är något som vi alla vill ska finnas. Tillgång till kontaktperson för anhöriga och kompetensutveckling för personalen är vi också eniga om att det behövs. Båda sidor vill åtgärda den skillnad i beskattning som finns mellan pensionärer och yrkesarbetande äldre. Skillnaden här är på vilken nivå man ska lägga sig.

Och nu fastslog den socialdemokratiska kongressen att valfrihet ska vara en ledstjärna i politiken samt att vinst i vården kan accepteras om vården lever upp till höga kvalitetskrav. Det känner ni igen från vår egen politik. Valfrihet, självbestämmande och höga kvalitetskrav är något vi drivit mycket länge.

Så vad skiljer oss åt. Ja, det är hur det hela ska finansieras. Socialdemokraterna vill höja skatterna fast forskning säger att det är skadligt för jobben. Vi vill sänka skatterna för det ger fler jobb vilket i sin tur gör att vi får råd med välfärden. Vi vill dessutom få bukt med den felanvändning av våra välfärdsresurser som förekommer idag. Vi vill få bukt med den bristande samordningen av resurser för äldre med rehabiliteringsbehov samt för människor med demens och/eller multisjuklighet. Får vi en fungerande vårdkedja med en läkare och sjuksköterska som har ansvar för den äldre samt en fungerande läkemedelsbehandling så får vi loss miljardbelopp som kan användas till annat inom äldreomsorgen.

Har ni förslag på sådant som vi ska lägga till i vårt äldreprogram så hör av er. Alla idéer tas tacksamt emot.

2 kommentarer:

  1. Hej,

    Läser på Föräldrakraft om din och kollegernas motion om den skarpare tolkningen av assistansreglerna.

    Bra gjort.

    /Kjelle

    SvaraRadera