torsdag 16 december 2010

Senaste från riksdagen: barnkonvention och alkohollag

Det senaste stora beslutet på det sociala området i riksdagen är att vi tagit beslut om Alliansregeringens strategi för att stärka barns rättigheter. Beslutet innebär att riksdagen antagit uppföljningsbara mål på nio olika områden som alla syftar till att förverkliga Barnkonventionen. Det innebär också att regeringen ska göra en kartläggning av hur svensk lagstiftningen överensstämmer med bestämmelserna i Barnkonventionen och hur myndigheterna tillämpar dem. I samband med kartläggningen ska regeringen behandla ett förslag från Delegationen för mänskliga rättigheter om att utreda om det vore lämpligt att föra in Barnkonventionen och andra konventioner om mänskliga rättigheter i svensk rätt. Det finns många exempel på att Barnkonventionen inte har fått tillräckligt genomslag i svensk lag och praktik. Den kartläggning som regeringen nu ska göra är därför av stor betydelse. Genom riksdagsbeslutet har vi tagit ett första steg på vägen att förverkliga folkpartiets landsmötesbeslut om att Barnkonventionen bör blir svensk lag.

Vi har också tagit beslut om en ny alkohollag där det viktigaste var att en enig riksdags uttalade följande: ”Detaljhandelsmonopolet är ett av de enskilt viktigaste inslagen i den svenska alkoholpolitiken och det bör därför försvaras och inte upphävas.” Det här var ett viktigt ställningstagande av alla åtta partierna inför den utredning om gårdsförsäljning som presenteras på torsdag och som, om utredningens förslag genomförs, innebär att monopolet måste avvecklas.

1 kommentar:

 1. Ingvar Simonsson21 september 2011 02:29

  Efter att ha läst Barnrättskommitens kritik av Sveriges lagar om CAM så har jag blivit tveksam till att vi skall göra barnkonventionen till lag.

  Vi bör definitivt inte okritiskt acceptera Barnrättskommitens tolkningar utan vi bör göra våran egen tolkning.

  Det är märkligt att Barnrättkommiten uttalar sig i en medicinsk fråga utan att komma med medicinska argument.

  Jag har tappat lite respekt för Barnrättskommiten efter att ha läst detta dokument.

  http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC-C-SWE-CO-4.pdf

  Dessa ledamöter är väl inte demokratiskt valda och det vore väl absurt om de fick diktera våra lagar om alternativ medicin och homeopati.

  Homeopaterna har ju hänvisat till detta dokument och påstår att vi bryter mot Barnkonventionen.

  SvaraRadera