tisdag 23 november 2010

Från Partirådet i fredags

Jan Björklund tog i sitt inledande anförande bl.a. upp risken att vi blir förvaltande. Vi måste kunna möta globaliseringen och bli vinnare i den. Vi behöver ett nytt partiprogram, det gamla är från 1996. Vi måste skapa ett attraktivt företagsklimat, bli en forskningsnation i världsklass, få fler invandrare i jobb och utveckla de sociala försäkringssystemen. Utbildning måste löna sig bättre inte minst för kvinnor, vi måste få en värdigare äldreomsorg, komma åt den grova organiserade brottsligheten och kunna övervaka utan att övervaka de oskyldiga och så ska vi vara ett öppet land präglat av tolerans och medmänsklighet. I Sverige finns idag 600,000 människor som är födda i ett annat land. Sverige skulle stanna utan deras arbetsinsatser. (Själv är jag gift med en invandrare som fortfarande arbetar vid 75 års ålder!)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar