tisdag 21 december 2010

Gårdsvin eller Systembolaget?

I torsdags presenterades utredningen om gårdsvinsförsäljning. Folkpartiets landsmöte 2009 uttalade sig positivt till sådan försäljning om den var förenlig med bevarande av monopolet.
Lottie Nordling, som utrett detta kommer till samma slutsats som den förra utredningen, nämligen att gårdsförsäljning inte är EU-rättsligt möjlig. Införs den hotas monopolet. Därför föreslår hon i stället att Sverige ska öppna nya försäljningskanaler för alla tillverkare i hela världen. Försäljningen ska vara begränsad till volym och kopplad till betalda upplevelsetjänster. Det är osäkert om förslaget verkligen är förenligt med EU-rätten. Om det genomförs avskaffas Systembolagets monopol. Med förslaget vinner så att säga vinstintressen över folkhälsosträvanden. I skrivande stund vet vi inte om förslaget går ut på remiss eller inte. Det är i sammanhanget värt att notera att Riksdagen antog en ny alkohollag den 1 december i år och då, i total enighet – åtta partier, skrev ”Detaljhandelsmonopolet är ett av de enskilt viktigaste inslagen i den svenska alkoholpolitiken och det bör därför försvaras och inte upphävas”.

1 kommentar:

  1. I den konkurrensens tecken skall vi naturligtvis ha gårdsvinsförsäljning. Annars kan vi ju packa ihop väskan med trovärdighet.

    SvaraRadera